เข้าถึงทุกคน ช่วยเด็ก พ้นภัย

รณรงค์ป้องกัน

เรามุ่งเน้นการป้องกันโดยให้ความรู้แก่ผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางและมีความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์

ให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก

โครงการนี้เน้นการช่วยเหลือเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์

ฟื้นฟูเยียวยา

โซเอให้บริการช่วยเหลือเด็กๆโดยมุ่งเน้นการคุ้มครองและดูแลฟื้นฟูเยียวยาจิตใจอย่างครบวงจร

การค้ามนุษย์?

ปัญหาการค้ามนุษย์เกิดขึ้นได้ทุกที่ทั่วโลก

การค้ามนุษย์ถือเป็นทาสสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ชาย, ผู้หญิง และเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายโดยการถูกบังคับใช้แรงงานหรือการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศโดยการบังคับ ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็นอาชญากรรมขั้นรุนแรง

กว่า 50 ล้านคน ทั่วโลก

ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในปัจจุบัน โดยมีจำนวนมากกว่าปี 2016 ถึง 10 ล้านคน

0%

25% ยังเป็นเด็ก

(คิดเป็น 1 ใน 4 ของทั้งหมด)

0%

จำนวน 54% เป็นเด็กและผู้หญิง

(หรือคิดเป็น 26 กว่าล้านคน)

ข้อมูล/ข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสารล่าสุด

วิธีรับมือกับความสูญเสีย อย่าปล่อยให้กลายเป็นบาดแผลทางใจ

การสูญเสียย่อมเจ็บปวด และต่างไม่มีใครต้องการหรืออยากเจอกับความเจ็บสูญเสีย เพราะมันทั้งเจ็บปวดและน่าเศร้า ยิ่งเป็น...

วิธีรักษาบำบัดเบื้องต้นเมื่อรู้ว่าตัวเองกำลังเป็น Trauma

การมีบาดแผลทางใจ (Trauma) สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่ขึ้นอยู่กับสถานการ์ณและเหตการ์ณที่แต่ละคนได้พบเจอ บางคนอาจ...

งานของเรา

โซเอปกป้องเด็กๆยังไงบ้าง?

รณรงค์ป้องกัน

เราให้ความสำคัญกับความรู้และความเข้าใจในเรื่อง “ปัญหาการค้ามนุษย์” เป็นหลักจึงมีการจัดงานรณรงค์ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อลดโอกาศการตกเป็นผู้เสียหายของการค้ามนุษย์ รวมถึงการรณรงค์เพื่อปกป้องสิทธิ และให้ความปลอดภัยกับเด็กที่เคยตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยเราเชื่อว่า การรณรรงค์ป้องกันเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความตระหนักเพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของสังคม ให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

ให้ความช่วยเหลือคุ้มครอง

การช่วยกู้หรือช่วยเหลือเด็กเป็นส่วนหนึ่งในงานของมูลนิธิโซเอ(ประเทศไทย) คือการช่วยเหลือเด็กที่กำลัง
“ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์” ให้ออกมาจากสภาพแวดล้อมเดิม รวมถึงการฟื้นฟูเด็กทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ เตรียมพร้อมสู่การกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และมีอนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิม

ฟื้นฟูเยียวยา

การฟื้นฟูเยียวยาเป็นส่วนหนึ่งในงานของมูลนิธิโซเอ(ประเทศไทย) โดยเรามีเป้าหมายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก ฟื้นโดยให้การดูแลตามความเหมาะสมของเด็กแต่ละคน ร่วมถึงให้การศึกษาและการอบรมแก่เด็ก ทั้งการศึกษาทั่วไปในโรงเรียนและการฝึกทักษะเฉพาะ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการประกอบอาชีพของเด็กในอนาคต โดยโปรแกรมการดูแลของเราถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้เด็กสามารถอยู่ร่วมกันได้ ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

พบเห็นเบาะแสการค้ามนุษย์ โปรดแจ้ง

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

หรือติดต่อทีมช่วยกู้เด็ก มูลนิธิโซเอฯ

เครือข่ายของเรา

และองค์กรอื่นๆอีกมากมาย