ร่วมงานกับเรา

มาร่วมงานกับเรา

โซเอ(ประเทศไทย) ยินดีต้อนรับ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ครอบครัวโซเอเปิดรับสมาชิกเพิ่มแล้ววันนี้🎉🎉 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราและเติบโตไปด้วยกัน

บทบาทงาน
ถ่ายวิดีโอและตัดต่อ ทำงานอย่างใกล้ชิดกับสมาชิกในทีมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อตัดต่อคอนเทนท์ สื่อภาพ และเสียงที่ใช้ในการแบ่งปันพระกิตติคุณและป้องกันเด็กจากการค้ามนุษย์

ลักษณะงาน

 • ทำงานอย่างใกล้ชิดกับคริสตจักร มิชชันนารี และเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อระบุโปรเจ็ควิดีโอ (คำพยานและคำถามเกี่ยวกับพระเจ้า)
 • ก่อนการผลิต รวมถึงการเขียนบทและสตอรี่บอร์ด
 • ถ่ายวิดีโอการสัมภาษณ์ และ B-rolls ที่เกี่ยวข้อง
 • ตัดต่อ/เกรดสีวิดีโอโดยใช้ Final Cut Pro หรือ Premiere Pro
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 

คุณสมบัติ

 • เป็นคริสเตียน
 • สามารถใช้งานกล้องถ่ายภาพและวิดีโอได้เป็นอย่างดี (เราใช้กล้อง Sony FX3 และ Sony A6600)
 • มีความรู้เรื่องการจัดองค์ประกอบภาพและวิดีโอ
 • มีความรู้เรื่องการจัดแสงและอุปกรณ์สำหรับฉากถ่ายภาพและวิดีโอ
 • สามารถใช้งาน Final cut pro หรือ Premiere pro หรือ Davinci Resolve ได้
 • สามารถใช้งาน Lightroom และ Photoshop ได้
 • สามารถตัดต่อ, ใส่ดนตรีหรือเอฟเฟกซ์, transition, และ Color grading ได้
 • สามารถใช้งาน Google doc, sheet และ Google drive ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • สามารถใช้งานอุปกรณ์ของ Apple ได้
 

บทบาทงาน
ค้นคว้า, วางแผน,ออกแบบ พัฒนาและสร้างสรรค์กราฟิกที่เป็นสื่อด้านการให้ความรู้สำหรับโซเชียลมีเดีย เพื่อเพิ่มความสนใจให้ผู้รับชมสื่อ

ลักษณะงาน

 • ออกแบบภาพสำหรับเนื้อหาโซเชียลมีเดีย วิดีโอ และการศึกษา (โดยการวาดหรือใช้โปรแกรมจากในคอมพิวเตอร์) ที่สร้างแรงบันดาลใจ ให้ข้อมูล และให้ความรู้
 • ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับนักพัฒนาเว็บไซต์ ,โซเชียลมีเดียและช่างวิดีโอ/ช่างภาพ
 • ออกแบบสื่อๆต่างให้สอดคล้องกับโทนสี(theme)ขององค์กร หรือตามความเหมาะสม
 • ระบุแนวโน้มและรูปแบบในเชิงระดับประเทศและระดับนานาชาติในการออกแบบกราฟิกสำหรับกลุ่มเป้าหมาย
  ทำงานกับเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อสร้างคอนเทนท์สำหรับ Website ขององค์กร , Facebook, Instagram และแพลตฟอร์มอื่นๆ
 • ออกแบบแบนเนอร์ โลโก้ และสื่อต่างๆตามความต้องการขององค์กร
 

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์การทำงานด้านกราฟิกดีไซน์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถออกแบบกราฟฟิค, โลโก้ สื่อพิมพ์ การตลาด หรือมีประสบการณ์ในด้านที่กล่าวมา
 • มีความเชี่ยวชาญใน Adobe Illustrator, Photoshop, Canva, Lightroom หรือ อื่นๆตามความถนัด
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Apple หรืออื่นๆตามความถนัด
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบงานกราฟฟิค
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • สามารถสร้างสรรค์ไอเดียแปลกใหม่ได้
 • มีแรงจูงใจในตนเอง
 • ถ้าสามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์เองได้ (จะพิจารณาพิเศษ)
 

บทบาทงาน
แปลเนื้อหาทางการศึกษาเป็นภาษาไทยจากคลังคอนเทนท์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ

ลักษณะงาน

 • แปลหรือประยุกต์ใช้เนื้อหา บทความ ต่างๆตามแหล่งข้อมูลทั่วโลก เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานตามความเหมาะ รวมถึงสถิติ วิดีโอ เนื้อหาที่สอดคล้องตามวัฒนธรรมในแต่ละที่ ฯลฯ.
 • แปลเนื้อหาด้านการศึกษาและการส่งเสริมเป็นภาษาไทย ให้เหมาะสมตาม อายุหรือเหมาะสมวัยของผู้รับข้อมูล และบริบททางวัฒนธรรม
 • ทำหน้าตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา คุณภาพ และความเหมาะสมของเนื้อหาว่าเหมาะตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละวัย และเก็บรวมรวบไว้ในแหล่งข้อมูลที่เราได้เตรียมไว้

 

คุณสมบัติ

 • สามารถใช้ภาษาไทยและอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีไหวพริบในการเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำเสนอข้อมูลให้ตรงตามวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และคำศัพท์เฉพาะด้าน
 • สามารถใช้งานโปรแกรมเหล่านี้ได้:
  Word
  Excel
  PowerPoint
  Canva
 

ลักษณะงาน

 • ดูแลเด็กความเป็นอยู่ของเด็กในทุกๆด้าน เสมือนเป็นผู้ปกครองรวมถึงการประสานงาน การติดต่อหน่วยงานต่างๆ เพื่อเด็ก การประชุมต่างๆ การวางแผนกิจกรรม การบันทึกรายงาน และทํางานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • พักประจําในมูลนิธิฯ ทํางาน 6วัน /สัปดาห์
 

คุณสมบัติ

 • เป็นคริสเตียน
 • ผู้หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป และวุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • รักการทำงานกับเด็ก
 • มีความกล้าหาญ
 • เข้าใจเด็ก
 • สามารถอบรมและแก้ไขเด็กได้
 • มีทัศนคติเชิงบวก
 • ยอมรับและเรียนรู้ทักษะการดูแลเด็กตามมาตรฐานขององค์กรและทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถทำงานระยะยาวได้ อย่างน้อย 3 ปี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

ลักษณะงาน

 • ประเมินสุขภาพจิตของเด็กได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับอาการทางจิตเวชต่างๆและสามารถนำมาวางแผนช่วยเหลือเด็กได้ การทำรายงาน การประสานงาน
 • การประชุมทีมสหวิชาชีพ พาเด็กพบจิตแพทย์เมื่อจำเป็น งานออฟฟิศบางส่วน และทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 

คุณสมบัติ

 • เป็นคริสเตียน
 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป เรียนจบปริญญาตรีสาขาจิตวิทยาสังคมหรือจิตวิทยาคลินิค
 • รักในการให้คำปรึกษากับเด็กทุกวัย
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้
 • ให้คำแนะนำในการบำบัดเยียวยาเด็ก
 • มีทัศนคติเชิงบวก ไม่มีอคติ มีความอดทน และมุ่งมั่น
 • มีสุขภาพจิตที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการช่วยเหลือเด็กที่มีบาดแผลทางใจ
 

ประเภทงาน : พนักงานสัญญาจ้าง Full time
สัญญาจ้างอายุ 3-5 ปี : เริ่มงานได้ทันทีที่พร้อม (เมื่อผ่านทดลองงาน)
ทำงาน 5 วัน : วันจันทร์ – วันศุกร์ (40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) หยุดวันเสาร์ อาทิตย์
จำนวนนักเรียนที่ต้องสอน : 3–8 คน/ชั้นเรียน

ลักษณะงาน

 • วางแผนการสอน
 • การตัดซอยผู้หญิง ผู้ชาย ทำสี ดัด ยืด สระ ไดร์ จบงานเองได้
 • สอนการใช้อุปกรณ์ในซาลอน
 • สอนออกแบบทรงผมใหม่ๆ หรือออกแบบทรงผมตามลักษณะของใบหน้า
 • การให้บริการในร้านซาลอน
 • ดูแลความสะอาดในร้านซาลอน
  หากมีความถนัดในการสอนทำเล็บและแต่งหน้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วางแผนการซื้อของสำหรับการสอนล่วงหน้า เช็คและสั่งซื้อของเมื่อจำเป็น

 

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้หญิงคริสเตียน 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์นการทำงานด้านซาลอนมาแล้ว อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักในการสอนเด็ก
 • รักความสะอาดและรู้จักจัดวางสิ่งต่างๆ ให้เป็นระบบระเบียบ
 • มีวินัยในการทำงานและตรงต่อเวลา
 • มีความอดทนในการทำงานกับเด็ก
 • มีหัวใจพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น

 

หมายเหตุ

 • หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามประสบการณ์ และ ความชำนาญของผู้สอน
 • พักข้างนอก

 

ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 098-802-0484 E-mail: [email protected]

 

ประเภทงาน : พนักงานสัญญาจ้าง Full time
สัญญาจ้างอายุ 3-5 ปี : เริ่มงานได้ทันทีที่พร้อม
จำนวนวันทำงาน 5 วันได้แก่ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) หยุดวันเสาร์ และวันอาทิตย์
จำนวนนักเรียนที่ต้องสอน : 3–8 คน/ชั้นเรียน

ลักษณะงาน

 • วางแผนการสอน
 • สามารถใช้เครื่อง Espresso Machine และสามารถทำ Latte Art ได้
 • รังสรรค์เมนูเครื่องดื่มอื่นๆได้ หรือชงกาแฟด้วยอุปกรณ์อื่นๆได้
 • มีประสบการณ์ในร้านกาแฟมาแล้ว 3 ปีขึ้นไป หรือผ่านการฝึกอบรมโดยตรงมาแล้ว
 • มีใจรักในการสอนเด็กและอนทนต่อเด็กได้
 • ดูแลความสะอาดในร้านกาแฟ
 • สอนการให้บริการในร้านกาแฟ
 • ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • วางแผนการซื้อของสำหรับการสอนล่วงหน้า เช็คและสั่งซื้อของเมื่อจำเป็น


คุณสมบัติ

 • เป็นผู้หญิงคริสเตียน 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์นการทำงานด้านกาแฟมาแล้ว อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • รักในการสอนเด็ก
 • รักความสะอาดและรู้จักจัดวางสิ่งต่างๆ ให้เป็นระบบระเบียบ
 • มีวินัยในการทำงานและตรงต่อเวลา
 • มีความอดทนในการทำงานกับเด็ก
 • มีหัวใจพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น
 • มีใจรักงานบริการ

หมายเหตุ

 • หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามประสบการณ์ และ ความชำนาญของผู้สอน
 • หากมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องคั่วกาแฟมาแล้ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 098-802-0484 E-mail: [email protected]

ลักษณะงาน
ทำงานในเกี่ยวกับห้องอัดเสียง มิกซ์เสียง และดนตรี รวมทั้งงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เป็นคริสเตียน
 • สามารถใช้ Mac studio ได้
 • สามารถใช้ program studio one ได้
 • สามารถอัดเสียงกลองชุดได้
 • สามารถอัดเสียงเครื่องดนตรี acoustic 
 • สามารถใช้อุปกรณ์ hardware analog 
 • สามารภทำการ Mix และ Mastering ได้
 • สามารถเขียน Midi ทำดนตรีได้
 • สามารถ Set up อุปกรณ์ดนตรี และรู้ระบบการเชื่อมต่อสายต่างๆ
 • มีประสบการณ์ ในการอัดเพลง อัดดนตรี ไม่ว่าโดยการเขียนใน program หรือ อัดเป็นวงดนตรี
 • มีประสบการณ์ในการ Mix และทำ Mastering อย่างน้อย 6-7 ผลงาน
 • สามารถอ่านออกและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐานได้(จำเป็นต่อการทำงานกับคอมพิวเตอร์)
 • สามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
 • สามารถทำงานอย่างอื่นที่นอกเหนือทำใน studio ได้ เช่น การสอนดนตรี หรือทำงานภาคสนามอื่นๆ
 

ลักษณะงาน

 • ค้นหาข้อเท็จจริง สัมภาษณ์ สอบประวัติ เยี่ยมบ้าน ติดตาม สืบเสาะหาข้อเท็จจริง และประเมินสภาวะ เพื่อประกอบการพิจารณา ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ และให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายในระดับบุคคล ครอบครัว และกลุ่ม เป็นต้น
 • ให้บริการคำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ บำบัด ฟื้นฟู ป้องกัน ปกป้อง คุ้มครอง และพัฒนากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้
 • ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ความรู้ การบริการ ความช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหาและดำเนินการสังคมสงเคราะห์ในด้านต่างๆ ที่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับปัญหา และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการหรือรับการสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 • รวบรวม ประมวล สรุป จัดลำดับความสำคัญและความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของปัญหา เพื่อประกอบการวางแผนให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย
 • จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้ทำกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจร่วมกัน เกิดความสามัคคีเพื่อฝึกการปรับตัวให้มีความพร้อมก่อนออกไปสู่สังคม
 

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • เป็นคริสเตียน
 • สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานักสังคมสงเคราะห์
 • มีความเมตตาและมีใจรักในการช่วยเหลือเด็ก
 • มีคุณธรรม จริยธรรม มีความอดทนอดกลั้น
 • สุขภาพร่างกายแข็ง มีบุคลิกที่ร่าเริงแจ่มใสเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
 •  วิเคราะห์ปัญหาได้ดี ไม่มีอคติ และที่สำคัญต้องสามารถที่จะเก็บความลับของเด็กได้เป็นอย่างดี
 • มีความพยายามที่จะไขว่คว้าหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • เป็นคนมีเหตุผล ตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เป็นอย่างดี
 

เรากำลังมองหาเพื่อนร่วมงาน(ชายหรือหญิงก็ได้) ที่ร้อนรนเพื่อพระเยซูและมีหัวใจที่จะเห็นคนรุ่นต่อไปร้อนรนเพื่อพระเยซูด้วย!

การทำงานจะเป็น 5 วันต่อสัปดาห์ โดยจะมีความยืดหยุ่นในด้านวันทำงานเนื่องจากกิจกรรม NextGen ส่วนใหญ่จะจัดในตอนเย็นและวันเสาร์

ลักษณะงาน

 • เป็นผู้นำกลุ่มย่อย – นำกลุ่มย่อยให้กับกับเด็กๆและอนุชน แต่ละสัปดาห์
 • กิจกรรมคืนอนุชน – ช่วยเป็นผู้นำและดำเนินรายการกิจกรรมคืนอนุชน แต่ละเดือน
 • เป็นผู้นำในค่าย NextGen – ช่วยเป็นผู้นำและดำเนินรายการค่ายอนุชนปีละ 2 ครั้ง
 • สนับสนุนพ่อแม่ที่ดูแลเด็ก – ใช้เวลาด้วยกัน หนุนใจ แบ่งปันชีวิตกับพ่อแม่ ใช้เวลาผ่อนคลายด้วยกัน
 • ให้คำปรึกษาเด็กและอนุชน – พบปะพูดคุย ใช้เวลากับเด็กเป็นการส่วนตัวทุกสัปดาห์
 • การออกประกาศของ NextGen – ช่วยประสานงานและนำไปสู่การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกเดือน
 

คุณสมบัติ

 • เป็นคริสเตียน อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานพันธกิจเด็กและอนุชน
 • เป็นผู้นำที่มีความมั่นใจในตนเอง
 • สามารถทำงานเป็นทีมและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณในการทำงาน
 • มีความยืดหนุ่น
 • มีความคิดสร้างสรรค์และไม่กลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆ มีความคิดนอกกรอบ
 • หากสำเร็จการศึกษาจากพระคริสธรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้ามีความรู้หรือความถนัดในด้านเทคโนโลยี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

ลักษณะงาน

 • ติดต่อสถานที่
 • ทำหนังสือขอเข้าไปจัดกิจกรรมในโรงเรียนต่างๆ
 • เป็นวิทยากร สอนเด็ก เยาวชน ,ผู้ใหญ่ คนทั่วไป
 • ทำกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมสันทนาการ
 • วางแผนทำกิจกรรม

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปรีญญาตรี สาขาใดก็ได้
 • เป็นคริสเตียน
 • มีทีกษะการสื่อสารที่ดี สามารถพูดในที่สาธารณะได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีระเบียบวินัย ยืดหยุ่นได้
 • จัดลำดับความสำคัญของงานได้เป็นอย่างดี
 • ชอบพบปะพูดคุยกับผู้คน
 • มีทักษะในการจัดระบบระเบียบ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ในด้านงานรณรงค์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมูลนิธิโซเอ (ประเทศไทย) มีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณมูลนิธิโซเอฯ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
 

คุณสมบัติ

 • คริสเตียน
 • เพศหญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักงาน รปภ.
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • ซื่อสัตย์ มีวินัย
 • ทำงานในเวลากลางคืนได้
 • โสด
 • สุขภาพแข็งแรง 

บทบาทงาน
ดูแลเยาวชนที่อายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่บ้านโซเอในเมือง

ลักษณะงาน

 • ดูแลและเสริมสร้างเยาวชนที่ออกจากโซเอแล้ว
 • คอยติดตามข้อมูลของเยาวชน
 • หาแนวทางช่วยเหลือเมื่อจำเป็น
 • เสริมสร้างทักษะชีวิตต่าง ๆ และการตัดสินใจ
 • ทำงานร่วมกับนักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์
 

คุณสมบัติ

 • เป็นคริสเตียน
 • เพศหญิง(โสด) อายุ 25-40 ปี
 • เรียนจบพระคัมภีร์
 • สามารถหนุนใจและสอนถ้อยคำของพระเจ้าได้
 • รักในการให้คำปรึกษา
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • รักการประกาศ และการออกไปเยี่ยมเยียน
 • สามารถเล่นดนตรีได้(กีต้าร์)
 • คอยติดตามเยาวชนที่ออกไปจากโซเอแล้ว
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อคุณบุญชัย

โทร. 080-1795148

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการต่อต้านการค้าเด็ก

โซเอเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร (non-profit organization) ที่ดำเนินงานด้วยเงินสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริจาค ทั้งบุคคลและธุรกิจต่างๆ เงินสนับสนุนนี้ถูกใช้เพื่อดำเนินกิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์ ช่วยเหลือและป้องกัน และฟื้นฟูเยียวยา เด็กที่รอดพ้นจากการค้ามนุษย์ และสนับสนุนให้เด็กสามารถฟื้นฟูและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพของตน