ร่วมงานกับเรา

มาร่วมงานกับเรา

โซเอ(ประเทศไทย) ยินดีต้อนรับ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ครอบครัวโซเอเปิดรับสมาชิกเพิ่มแล้ววันนี้🎉🎉 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราและเติบโตไปด้วยกัน

บทบาทงาน
เกี่ยวกับการนำนมัสการ ดนตรี สอนพระคัมภีร์แบ่งปันหนุนใจทีมนมัสการ เพลงนมัสการ แต่งเพลง และระบบเครื่องเสียง

 

คุณสมบัติ

 • เป็นคริสเตียนและมีหัวใจร้อนรนในด้านการนมัสการ
 • มีหลักความเชื่อเดียวกันกับองค์กร ที่เข้ามาสมัครงาน
 • มีประสบการณ์ในการนำนมัสการในองค์กร หรือคริสตจักร อย่างน้อย 3 ปี
 • เล่นดนตรีเป็น เช่น กีตาร์ (โปร่ง-ไฟฟ้า) คีบอร์ด,กลอง,เบสกีต้าร์ หรืออื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมิกซ์เสียง ทั้ง Analog และ Digital และมีพื้นฐานในการ Set up เครื่องเสียงทั้งในห้องประชุมและนอกสถานที่
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ (จำเป็นกับการทำงานกับคอมพิวเตอร์)
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์เป็น
 • เป็นคนมีอัธยาศัยดี เข้ากับคนอื่นง่าย
 • เคยมีประสบการณ์ ในการสร้างทีมนมัสการ สอนดนตรีและสอนเกี่ยวกับการนมัสการได้
 • สามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
 • เคยใช้โปรแกรมเกี่ยวกับการนมัสการ เช่น EZ Worship เป็นต้น
 • อายุ 25-40 ปี
 • เรียนจบพระคัมภีร์
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 

ลักษณะงาน

 • ดูแลเด็กความเป็นอยู่ของเด็กในทุกๆด้าน เสมือนเป็นผู้ปกครองรวมถึงการประสานงาน การติดต่อหน่วยงานต่างๆ เพื่อเด็ก การประชุมต่างๆ การวางแผนกิจกรรม การบันทึกรายงาน และทํางานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • พักประจําในมูลนิธิฯ ทํางาน 6วัน /สัปดาห์
 

คุณสมบัติ

 • เป็นคริสเตียน
 • ผู้หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป และวุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • รักการทำงานกับเด็ก
 • มีความกล้าหาญ
 • เข้าใจเด็ก
 • สามารถอบรมและแก้ไขเด็กได้
 • มีทัศนคติเชิงบวก
 • ยอมรับและเรียนรู้ทักษะการดูแลเด็กตามมาตรฐานขององค์กรและทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถทำงานระยะยาวได้ อย่างน้อย 3 ปี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

บทบาทงาน
ค้นคว้า, วางแผน,ออกแบบ พัฒนาและสร้างสรรค์กราฟิกที่เป็นสื่อด้านการให้ความรู้สำหรับโซเชียลมีเดีย เพื่อเพิ่มความสนใจให้ผู้รับชมสื่อ

ลักษณะงาน

 • ออกแบบภาพสำหรับเนื้อหาโซเชียลมีเดีย วิดีโอ และการศึกษา (โดยการวาดหรือใช้โปรแกรมจากในคอมพิวเตอร์) ที่สร้างแรงบันดาลใจ ให้ข้อมูล และให้ความรู้
 • ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับนักพัฒนาเว็บไซต์ ,โซเชียลมีเดียและช่างวิดีโอ/ช่างภาพ
 • ออกแบบสื่อๆต่างให้สอดคล้องกับโทนสี(theme)ขององค์กร หรือตามความเหมาะสม
 • ระบุแนวโน้มและรูปแบบในเชิงระดับประเทศและระดับนานาชาติในการออกแบบกราฟิกสำหรับกลุ่มเป้าหมาย
  ทำงานกับเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อสร้างคอนเทนท์สำหรับ Website ขององค์กร , Facebook, Instagram และแพลตฟอร์มอื่นๆ
 • ออกแบบแบนเนอร์ โลโก้ และสื่อต่างๆตามความต้องการขององค์กร
 

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์การทำงานด้านกราฟิกดีไซน์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถออกแบบกราฟฟิค, โลโก้ สื่อพิมพ์ การตลาด หรือมีประสบการณ์ในด้านที่กล่าวมา
 • มีความเชี่ยวชาญใน Adobe Illustrator, Photoshop, Canva, Lightroom หรือ อื่นๆตามความถนัด
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Apple หรืออื่นๆตามความถนัด
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบงานกราฟฟิค
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • สามารถสร้างสรรค์ไอเดียแปลกใหม่ได้
 • มีแรงจูงใจในตนเอง
 • ถ้าสามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์เองได้ (จะพิจารณาพิเศษ)
 

บทบาทงาน
แปลเนื้อหาทางการศึกษาเป็นภาษาไทยจากคลังคอนเทนท์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ

ลักษณะงาน

 • แปลหรือประยุกต์ใช้เนื้อหา บทความ ต่างๆตามแหล่งข้อมูลทั่วโลก เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานตามความเหมาะ รวมถึงสถิติ วิดีโอ เนื้อหาที่สอดคล้องตามวัฒนธรรมในแต่ละที่ ฯลฯ.
 • แปลเนื้อหาด้านการศึกษาและการส่งเสริมเป็นภาษาไทย ให้เหมาะสมตาม อายุหรือเหมาะสมวัยของผู้รับข้อมูล และบริบททางวัฒนธรรม
 • ทำหน้าตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา คุณภาพ และความเหมาะสมของเนื้อหาว่าเหมาะตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละวัย และเก็บรวมรวบไว้ในแหล่งข้อมูลที่เราได้เตรียมไว้

 

คุณสมบัติ

 • สามารถใช้ภาษาไทยและอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีไหวพริบในการเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำเสนอข้อมูลให้ตรงตามวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และคำศัพท์เฉพาะด้าน
 • สามารถใช้งานโปรแกรมเหล่านี้ได้:
  Word
  Excel
  PowerPoint
  Canva
 

ประเภทงาน : พนักงานสัญญาจ้าง Full time
สัญญาจ้างอายุ 3-5 ปี : เริ่มงานได้ทันทีที่พร้อม (เมื่อผ่านทดลองงาน)
ทำงาน 5 วัน : วันจันทร์ – วันศุกร์ (40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) หยุดวันเสาร์ อาทิตย์
จำนวนนักเรียนที่ต้องสอน : 3–8 คน/ชั้นเรียน

ลักษณะงาน

 • วางแผนการสอน
 • การตัดซอยผู้หญิง ผู้ชาย ทำสี ดัด ยืด สระ ไดร์ จบงานเองได้
 • สอนการใช้อุปกรณ์ในซาลอน
 • สอนออกแบบทรงผมใหม่ๆ หรือออกแบบทรงผมตามลักษณะของใบหน้า
 • การให้บริการในร้านซาลอน
 • ดูแลความสะอาดในร้านซาลอน
  หากมีความถนัดในการสอนทำเล็บและแต่งหน้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วางแผนการซื้อของสำหรับการสอนล่วงหน้า เช็คและสั่งซื้อของเมื่อจำเป็น

 

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้หญิงคริสเตียน 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์นการทำงานด้านซาลอนมาแล้ว อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักในการสอนเด็ก
 • รักความสะอาดและรู้จักจัดวางสิ่งต่างๆ ให้เป็นระบบระเบียบ
 • มีวินัยในการทำงานและตรงต่อเวลา
 • มีความอดทนในการทำงานกับเด็ก
 • มีหัวใจพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น

 

หมายเหตุ

 • หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามประสบการณ์ และ ความชำนาญของผู้สอน
 • พักข้างนอก

 

ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 098-802-0484 E-mail: [email protected]

 

ลักษณะงาน
ทำงานในเกี่ยวกับห้องอัดเสียง มิกซ์เสียง และดนตรี รวมทั้งงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เป็นคริสเตียน
 • สามารถใช้ Mac studio ได้
 • สามารถใช้ program studio one ได้
 • สามารถอัดเสียงกลองชุดได้
 • สามารถอัดเสียงเครื่องดนตรี acoustic 
 • สามารถใช้อุปกรณ์ hardware analog 
 • สามารภทำการ Mix และ Mastering ได้
 • สามารถเขียน Midi ทำดนตรีได้
 • สามารถ Set up อุปกรณ์ดนตรี และรู้ระบบการเชื่อมต่อสายต่างๆ
 • มีประสบการณ์ ในการอัดเพลง อัดดนตรี ไม่ว่าโดยการเขียนใน program หรือ อัดเป็นวงดนตรี
 • มีประสบการณ์ในการ Mix และทำ Mastering อย่างน้อย 6-7 ผลงาน
 • สามารถอ่านออกและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐานได้(จำเป็นต่อการทำงานกับคอมพิวเตอร์)
 • สามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
 • สามารถทำงานอย่างอื่นที่นอกเหนือทำใน studio ได้ เช่น การสอนดนตรี หรือทำงานภาคสนามอื่นๆ
 

ลักษณะงาน

 • ค้นหาข้อเท็จจริง สัมภาษณ์ สอบประวัติ เยี่ยมบ้าน ติดตาม สืบเสาะหาข้อเท็จจริง และประเมินสภาวะ เพื่อประกอบการพิจารณา ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ และให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายในระดับบุคคล ครอบครัว และกลุ่ม เป็นต้น
 • ให้บริการคำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ บำบัด ฟื้นฟู ป้องกัน ปกป้อง คุ้มครอง และพัฒนากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้
 • ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ความรู้ การบริการ ความช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหาและดำเนินการสังคมสงเคราะห์ในด้านต่างๆ ที่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับปัญหา และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการหรือรับการสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 • รวบรวม ประมวล สรุป จัดลำดับความสำคัญและความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของปัญหา เพื่อประกอบการวางแผนให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย
 • จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้ทำกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจร่วมกัน เกิดความสามัคคีเพื่อฝึกการปรับตัวให้มีความพร้อมก่อนออกไปสู่สังคม
 

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • เป็นคริสเตียน
 • สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานักสังคมสงเคราะห์
 • มีความเมตตาและมีใจรักในการช่วยเหลือเด็ก
 • มีคุณธรรม จริยธรรม มีความอดทนอดกลั้น
 • สุขภาพร่างกายแข็ง มีบุคลิกที่ร่าเริงแจ่มใสเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
 •  วิเคราะห์ปัญหาได้ดี ไม่มีอคติ และที่สำคัญต้องสามารถที่จะเก็บความลับของเด็กได้เป็นอย่างดี
 • มีความพยายามที่จะไขว่คว้าหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • เป็นคนมีเหตุผล ตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เป็นอย่างดี
 

บทบาทงาน
ศูนย์โซเอ ในเมือง เป็นศูนย์ติดตามศิษย์เก่าโซเอ ที่จะมีการนัดหมายกับเยาวชนเพื่อพบปะ พูดคุย ใหคำปรึกษา รวมถึงช่วยเหลือ (หากจำเป็น)
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์โซเอ จะอยู่ประจำศูนย์ คอยให้คำปรึกษา แนะแนว เสมือนโค้ช ให้กับ เยาวชน อายุ 18ปี ขึ้นไป รวมถึงลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนด้วย

ลักษณะงาน

 • สอดส่องดูแล และเสริมสร้างเยาวชนศิษย์เก่าของโซเอ
 • คอยติดตาม ให้คำปรึกษา แนะแนว และหาทางออกให้เมื่อจำเป็น
 • เสริมสร้างทักษะชีวิตในด้านต่างๆ และ เสริมสร้างในการตัดสินใจ
 • ทำงานร่วมกับนักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิฯ
 • ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนศิษย์เก่า ในบางครั้ง
 • ดูแลสถานที่ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
 • เป็นผู้ช่วยในด้านกาารจ่ายบิลต่างๆ ของบ้าน
 • ประสานงานต่างๆเมื่อจำเป็น
 

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง(โสด) อายุ 25-40 ปี
 • สามารถพักประจำบ้านโซเอ ในเมืองได้ 
 • รักในการทำงานเสริมสร้างเยาวชนหลากหลาย
 • รักในการให้คำปรึกษา แนะแนว เยาวชน
 • สามารถหนุนใจ และสอน เยาวชนด้วยถ้อยคำของพระเจ้า
 • มีทักษะการเข้าหาผู้คน และทำงานร่วมกันผู้คนหลากหลายได้
 • สามารถลงพื้นที่ได้  
 

พิจารณาเป็นพิเศษ:

 • ขี่มอเตอร์ไซค์ และ/หรือ ขับรถยนต์ได้
 • เล่นกีต้าร์ได้
 • ใช้ คอม Word และ Excel ได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อคุณบุญชัย

โทร. 087-1795148

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการต่อต้านการค้าเด็ก

โซเอเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร (non-profit organization) ที่ดำเนินงานด้วยเงินสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริจาค ทั้งบุคคลและธุรกิจต่างๆ เงินสนับสนุนนี้ถูกใช้เพื่อดำเนินกิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์ ช่วยเหลือและป้องกัน และฟื้นฟูเยียวยา เด็กที่รอดพ้นจากการค้ามนุษย์ และสนับสนุนให้เด็กสามารถฟื้นฟูและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพของตน