ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

โซเอ(ประเทศไทย)

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการต่อต้านการค้าเด็ก

โซเอเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร (non-profit organization) ที่ดำเนินงานด้วยเงินสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริจาค ทั้งบุคคลและธุรกิจต่างๆ เงินสนับสนุนนี้ถูกใช้เพื่อดำเนินกิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์ ช่วยเหลือและป้องกัน และฟื้นฟูเยียวยา เด็กที่รอดพ้นจากการค้ามนุษย์ และสนับสนุนให้เด็กสามารถฟื้นฟูและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพของตน