สนับสนุนเรา

ร่วมบริจาค

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการต่อต้านการค้าเด็ก

โซเอเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร (non-profit organization) ที่ดำเนินงานด้วยเงินสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริจาค ทั้งบุคคลและธุรกิจต่างๆ เงินสนับสนุนนี้ถูกใช้เพื่อดำเนินกิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์ ช่วยเหลือและป้องกัน และฟื้นฟูเยียวยา เด็กที่รอดพ้นจากการค้ามนุษย์ และสนับสนุนให้เด็กสามารถฟื้นฟูและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพของตน

คุณสามารถร่วมบริจาคโดยการโอนเงินผ่านบัญชี

ชือบัญชี: มูลนิธิโซเอ (ประเทศไทย)
ประเภทบัญชี: เดินสะพัด
เลขที่บัญชี: 8163001715
ธนาคาร: ไทยพาณิชย์
สาขา: เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าเชียงใหม่
ที่อยู่ธนาคาร: เลขที่ 2 ถ.มหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่

If you are visiting this page from outside Thailand and wanting to donate to ZOE Foundation (Thailand) , please email [email protected]

เมื่อท่านบริจาค กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้ให้เราทางอีเมลล์

อีเมลล์ [email protected]
ชื่อ นามสกุล ผู้บริจาค หรือ ชื่อองค์กร หรือ ธุรกิจ
วัตถุประสงค์การบริจาค (เพื่อการดำเนินงานทั่วไป หรือ เพื่อบางอย่างเฉพาะเจาะจง)
จำนวนเงินที่บริจาค
ที่อยู่ผู้บริจาค (สำหรับส่งใบรับเงิน)

*เงินบริจาคให้กับ มูลนิธิโซเอ (ประเทศไทย) ไม่สามารถนำไปหักภาษีได้

ขอขอบพระคุณที่ท่านสนับสนุน

มูลนิธิโซเอ(ประเทศไทย)