แหล่งข้อมูล

ข้อมูลสำหรับดาวน์โหลด

ถาม/ตอบ

มีคำถาม?

คือ การกระทําและความพยายามใด ๆ ในการหา ขนส่ง ลําเลียง ซื้อ ขาย ส่งต่อ รับ กักขังหน่วงเหนี่ยวคน เพื่อให้คนไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หญิงหรือชาย ยอมทําในสิ่งไม่อยากทําหรือตกอยู่ในสภาพที่ลําบากโดยถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกแสวงหาประโยชน์
“การค้าเด็ก” หมายถึงกระบวนการที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ถูกซื้อขายหรือนำไปใช้ในการทำงาน บริการต่างๆ โดยมักเกิดขึ้นในรูปแบบของการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นลักษณะการกระทำที่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของเด็ก ที่สำคัญกระบวนการเหล่านี้ผิดกฎหมาย

รูปแบบที่พบเห็นเป็นประจํา เช่น

  1. การค้าบริการทางเพศ
  2. การบังคับใช้แรงงาน
  3. การรับจ้างแต่งงาน
  4. การนำคนมาขอทาน
  5. การตัดอวัยวะเพื่อนำไปขาย

สายด่วนศูนย์ 1300

หรือติดต่อทีมช่วยกู้เด็ก มูลนิธิโซเอ 080-1318108

สามารถแจ้งได้ที่ชุดปฏิบัติการปราบปราบการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต 

ติดต่อได้ทางเพจ. TICAC