ประวัติความเป็นมา

มูลนิธิโซเอ(ประเทศไทย)

ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิโซเอฯ

องค์กรโซเอ ถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2002 ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย สามีภรรยา ชาวอเมริกัน คุณไมเคิล ฮาร์ท และ คุณแครอล ฮาร์ท ท่านได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ ความโหดร้ายของการค้ามนุษย์ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก ท่านจึงได้แรงบันดาลใจในการก่อตั้ง “มูลนิธิโซเอ อินเตอร์เนชั่นแนล” ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อ ช่วยเหลือเด็กๆทั่วโลกให้พ้นจากปัญหาการค้ามนุษย์ และสร้างความตระหนักให้กับสังคมเพื่อให้ปัญหาการค้ามนุษย์จะหมดไปจากสังคม

หลังจากนั้น ท่านได้มีแรงบันดาลใจ ก่อตั้งมูลนิธิโซเอ ในประเทศไทย โดยใช้ชื่อ มูลนิธิโซเอ อินเตอร์เนชั่นแนล ในปี ค.ศ. 2007 และ จากนั้นการดำเนินงานก็ได้เติบโต และขยายไปอีกหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และ แมกซิโก ปัจจุบัน มูลนิธิโซเอ ในประเทศไทย ได้เปลี่ยนชื่อเป็น มูลนิธิโซเอ (ประเทศไทย)

คุณไมเคิล ฮาร์ทและคุณแครอล ฮาร์ท

ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ มูลนิธิโซเอฯ

 • ปี พ.ศ.2545 (2002)

  ในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2002 (2545) มูลนิธิโซเอ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ก่อตั้งขึ้นโดยสามี ภรรยา ชาวอเมริกัน คุณไมเคิล ฮาร์ท และแครอล ฮาร์ท ท่านทั้งสองได้ขายป้านที่ออกแบบสร้างพิเศษในรัฐแคลิฟอร์เนีย รวมทั้งรถยนต์และทรัพย์สมบัติส่วนตัว เพื่อก่อตั้งมูลนิธิโซเอฯในประเทศอเมริกา โดยมีเป้าหมายการทำงานในระดับสากล

 • ปี พ.ศ.2546 (2003)

  คุณแครอลได้ขายแหวนแต่งงานขนาด 6 กะรัตเพื่อก่อตั้งมูลนิธิในประเทศไทย

 • ปี พ.ศ.2547 (2004)

  ท่านทั้งสองได้เข้าพบท่านทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกาและหัวหน้าหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 • ปี พ.ศ.2550 (2007)

  จดทะเบียนเป็นมูลนิธิโซเออินเตอร์เนชั่นแนล อย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมและได้เริ่มสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

 • ปี พ.ศ.2551 (2008)

  มูลนิธิโซเออินเตอร์เนชั่นแนล ได้ซื้อที่ดิน 49 ไร่เป็นกรรมสิทธิ์

 • ปี พ.ศ.2552 (2009)

  เริ่มก่อสร้างอาคารหอพักเด็กโซเอและได้ขยายโครงการรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องภัยของการค้ามนุษย์

 • ปี พ.ศ.2553 (2010)

  อาคารหอพักเด็กฯสร้างแล้วเสร็จและได้จดทะเบียนเป็นองค์กรป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

 • ปี พ.ศ.2554 (2011)

  ขยายการดำเนินงานสู่ประเทศออสเตรเลีย

 • ปี พ.ศ.2555 (2012)

  จดทะเบียนสถานสงเคราะห์เด็กบ้านโซเอกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ท่านทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและท่านกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้ามาเยี่ยมโซเอ

 • ปี พ.ศ.2561 (2013)

  มูลนิธิโซเอฯได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงบ้านเด็กและครอบครัวสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ในการทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

 • ปี พ.ศ.2557 (2014)

  มูลนิธิโซเอฯได้ก่อตั้ง ศูนย์การเรียนชีวิตเปี่ยมสุขและได้ขยายโปรแกรมฝึกวิชาชีพให้กับเด็กในความค้มครอง

 • ปี พ.ศ.2559 (2016)

  มูลนิธิโซเอฯได้รับโล่เกียรติยศองค์กรดีเด่นด้านการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ร่วมกับ 71 หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 • ปี พ.ศ.2560 (2017)

  มูลนิธิโซเอฯได้จดทะเบียนศูนย์การเรียนชีวิตเปี่ยมสุขโดยได้รับใบอนุญาติจากกระทรวงศึกษาธิการ

 • ปี พ.ศ.2561 (2018)

  มูลนิธิโซเอฯได้เปิดอาคารศูนย์ช่วยกู้เด็ก (ZOE Child Rescue Center) อย่างเป็นทางการ และได้รับรางวัลหน่วยงานภาคเอกชนที่มีผลงานดีเด่น จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รวมถึงรางวัลดีเด่นในการส่งเสริมและสนับสนุนการต่อต้าน การค้ามนุษย์ จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

 • ปี พ.ศ.2562 (2019)

  สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้านโซเอ ได้รับโล่เกียรติยศจาก พณฯท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประจำปี พ.ศ.2562

 • ปี พ.ศ.2565 (2022)

  เปลี่ยนชื่อเป็น มูลนิธิโซเอ (ประเทศไทย)และจดทะเบียนสาขา ของมูลนิธิฯ ใช้ชื่อว่า โซเอ ซิตี้เซ็นเตอร์ ในอำเภอเมือง จ.เชียงใหม่