งานของเรา

 
Rescue

การช่วยกู้เด็ก

วิธีการช่วยกู้เด็กจากนักค้ามนุษย์

99489

โซเอเป็นสมาชิกของทีมสหวิชาชีพในการต่อต้านการค้ามนุษย์ของภาคเหนือของประเทศไทย เราให้การสนับสนุนที่สำคัญต่อทีมสหวิชาชีพผ่านการหาข้อเท็จจริง ช่วยการแปลภาษาระหว่างผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทย เตรียมหลักฐานสำหรับการดำเนินคดีและให้การดูแลและการคุ้มครองเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือ

เมื่อเด็กตกเข้าสู่การถูกค้ามนุษย์แล้ว การยื่นมือให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการช่วยเด็กให้ออกจากสถานการณ์

สำหรับยุทธศาสตร์โดยรวมในการต่อสู้การค้ามนุษย์นั้น เรายังต้องหาหนทางในการนำนักค้ามนุษย์ไปสู่ความยุติธรรมด้วย


โซเอได้ประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและองค์กรอื่นๆ ในการบังคับใช้กฏหมายเพื่อปราบปรามการค้ามนุษย์ และแทรกแซงเพื่อช่วยเหลือเด็กออกมาจากการค้ามนุษย์ ซึ่งรวมถึงการออกพื้นที่กับหน่วยงานภาครัฐในการตรวจตรา หรือบุกทลายเพื่อช่วยเหลือเหยื่อออกมาจากสถานที่ที่ถูกกักขังไว้ และถูกแสวงผลประโยชน์

WORK-Prevention-HT-Hotline


สมาชิกทีมสหวิชาชีพภาคเหนือประกอบด้วยสมาชิกจากรัฐบาลไทย, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กรมตรวจคนเข้าเมือง, กองกำลังอาชญากรรมข้ามชาติ ตำรวจภูธรภาค 5 ,ตำรวจภูธรจังหวัด องค์การพัฒนาเอกชนและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่รับผิดชอบด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือของประเทศไทย ในส่วนขององค์กรพัฒนาเอกชนประกอบไปด้วย TRAFCORD, ศูนย์ชีวิตใหม่และ International Justice Mission