งานของเรา

 

มาร่วมกับโซเอเพื่อยุติการค้ามนุษย์

ZOE ต่อสู้กับการค้ามนุษย์ในสามวิธี ได้แก่ การป้องกัน ช่วยเหลือและการฟื้นฟู เป้าหมายของเราคือการช่วยเหลือเด็กจากการค้ามนุษย์และให้เด็กมีชีวิตใหม่ ปัจจุบันมีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั่วโลกจำนวน 20.9 ล้านคน ZOE พยายามทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือเด็กรอดพ้นจากการค้ามนุษย์ไปสู่การเลี้ยงดูในรูปแบบครอบครัว 
และป้องกันโดยให้ความรู้แก่ผู้ที่เปราะบางและอาจตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้ เราทำทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัย
และความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กๆ

Prevention2

รณรงค์ป้องกัน

เราป้องกันการค้ามนุษย์เด็กโดยช่วยกู้เด็กที่ตกเป็นเหยื่อ จากนักค้ามนุษย์ การรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องการค้ามนุษย์ โดยมีเครือข่ายที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น,ศิษยาภิบาล และสมาชิกในชุมชนเพื่อช่วยเหลือเราในการค้นหาและคุ้มครองผู้ที่มีแน้วโน้มที่จะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์

Rescue

ช่วยกู้

การยื่นมือในการให้ความช่วยเหลือจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการให้ความสนใจกับเหยื่อค้ามนุษย์ ในฐานะที่เป็นสมาชิกของทีมสหวิชาชีพในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในภาคเหนือของประเทศไทย เราทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ความพยายามในการช่วยเหลือของเราได้รวมทั้งการจับกุมที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย, การฟ้องร้องดำเนินคดีและความเชื่อมั่นและการช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกค้าแรงงานและทางเพศ

Restoration

การฟื้นฟู

เด็กจำนวนหนึ่งที่ได้รับการช่วยกู้และอยู่ในความดูแลของเรา เราจะพาพวกเขาไปยังบ้านปลอดภัยของเราเพื่อที่เราจะให้การดูแลเป็นพิเศษในระยะสั้น สำหรับเด็กที่ต้องการการดูแลเป็นเวลานานหรือถาวรอาจจะอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กของโซเอในประเทศไทย ในสถานที่ที่ปลอดภัยของเรานั้นได้จัดให้มีผู้ปกครอง, ผู้สอน, ครูและเจ้าหน้าที่ที่เลี้ยงดู, ดูแลและให้ความรู้แก่เด็ก โปรแกรมการดูแลของเราถูกสร้างขึ้นเพื่อนำมาสู่การเยียวยาและความเป็นองค์รวมให้กับเด็กทุกคน

our-work-image-1

REACHING EVERY PERSON.  RESCUING EVERY CHILD.