สาระน่ารู้

 

เราปกป้องเด็กยังไง

Protects

นโยบายการคุ้มครองเด็กของโซเอ

เรามุ่งมั่นเพื่อให้ความคุ้มครอง ความปลอดภัยและสวัสดิการต่างๆเพื่อให้เด็กๆได้รับความไว้วางใจในความดูแลของเรา เราทำทุกอย่างตามกำลังของเราเพื่อสร้างความปลอดภัย, ส่งเสริมสภาพแวดล้อมสำหรับเด็กและเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดทุกรูปแบบโดยทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก, ต่อต้านการแสวงหาผลประโยชน์และการล่วงละเมิดทุกรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่างานและกิจกรรมของเราส่งเสริมความปลอดภัยและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. โซเอมีนโยบายการคุ้มครองเด็กที่เข้มงวด รวมถึงนโยบายการคุ้มครองสื่อ(Media Protection Policy) รายละเอียดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติ การสรรหาบุคลากรและการคัดเลือกบุคลากรและอาสาสมัคร การฝึกอบรม การระดมทุนและโปรโตคอลประชาสัมพันธ์ นโยบายต่างๆและอื่นๆ

 

นโยบายการใช้สื่อในโซเอ

เราเคารพให้สิทธิส่วนบุคคล เราจะไม่เผยแพร่ภาพของเด็กที่ตกเป็นเหยื่อในการเชิงแสวงหาผลประโยชน์ เด็กๆแต่ละคนมาจากที่ต่างกัน เราไม่อยากให้ใครเห็นรูปภาพของเด็กในสื่อข้างนอก

เราหวังว่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านของชีวิตเด็กๆที่ได้รับการช่วยเหลือ รวมถึงด้านร่างกายและจิตใจ เราไม่ต้องการให้เด็กๆถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ การปกป้องคุ้มครองเด็กเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของเรา

our-work-image-1

REACHING EVERY PERSON.  RESCUING EVERY CHILD.