สถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทย

สถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทย

ประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ในประเทศที่มีการค้า มนุษย์และถูกติดตามเรื่องความพยายามในการป้องกันและปราบปราม ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวมีผลกระทบต่อการค้า การลงทุนและผลประโยชน์ด้านอื่น ๆ ของประเทศ และที่สําคัญเราถูกจับตามองว่า เป็นประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทางของการค้ามนุษย์

การค้ามนุษย์ในประเทศไทย มีความเกี่ยวข้องกับการค้าเด็กและผู้หญิง ทั้ง 3 สถานะ คือเป็นทั้งประเทศต้นทาง ทางผ่านและปลายทาง

  • ประเทศต้นทาง คือ ประเทศที่มีการส่งเด็กและผู้หญิงไปค้าต่างประเทศ
  • ประเทศทางผ่าน คือ ประเทศที่ใช้เป็น เส้นทางผ่านของการนําเด็กและผู้หญิงไปค้าในประเทศอื่นๆ
  • ประเทศปลายทางคือ ประเทศที่มีการนํา เด็กและผู้หญิงเข้ามาค้าหรือแสวงหาประโยชน์หรือมีการล่วงละเมิดสิทธิ

เรื่องขบวนการค้ามนุษย์

ไม่ว่าจะเป็นการเต็มใจหรือการล่อลวง จับตัวหรือบังคับไปก็ดี ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่น่ากลัวและ โหดร้ายมากๆ เรื่องราวเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของใครก็ได้ ขบวนการค้ามนุษย์ เติบโตและเป็นเครือข่ายที่น่าสะพรึงกลัว เนื่องจาก “มนุษย์” เป็นสินค้าซึ่งนําไปแสวงหาประโยชน์ได้ซํ้าแล้วซํ้าเล่า จนกว่าจะหมดสภาพหรือเสียชีวิตไป