เกี่ยวกับเรา

 
History

ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิโซเอฯ

About-History

มูลนิธิโซเอ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ก่อตั้งขึ้น ใน ค.ศ. 2002 ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสามี ภรรยา ชาวอเมริกัน คุณไมเคิล ฮาร์ท และคุณแครอล ฮาร์ท ท่านทั้งสองมีธุรกิจเป็นของตัวเอง และทำธุรกิจในวงการอุตสาหกรรมภาพยนต์อีกด้วย  เมื่อท่านได้ทราบข่าวเกี่ยวกับอาชญากรรมด้านการค้ามนุษย์อันแพร่หลายไปทั่วโลก  จึงเกิดแรงบันดาลใจก่อตั้งมูลนิธิโซเอ อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ และช่วยเหลือเด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงการช่วยเหลือเด็กกำพร้า ซึ่งเป็นเด็กกลุ่มเปราะบางและอาจตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ได้

 

 

ZOE History